Constantine Ipsilantis

 

 

“Constantine Ypsilanti refuge lived in Kiev and only a short time he was forced to live in Moscow (1808-1809), where he went with other family members. A murit la Kiev pe data de 27 iunie (9 iulie) 1816, după o călătorie la St.Petersburg. He died in Kiev on June 27 (July 9th) in 1816, after a trip to St. Petersburg. Această moarte subită a aristocratului fanariot, la o vârsta trecută doar puţin peste 50 de ani, a avut un răsunet în întreaga Rusie şi se prezenta ca fiind destul de misterioasă… Un frumos monument, refăcut în 1997, cu basorelieful vestitului principe, se află actualmente pe teritoriul Lavrei din Kiev. The sudden death of aristocratic Phanariot, age at last just over 50 years, had an echo throughout Russia and is present as quite mysterious … A beautiful monument, restored in 1997, the famous bas-Prince, is is now the territory of Lavra in Kiev. ”

source: http://istoria.md/articol/92/Constantin_Ipsilanti,_domn_al_Moldovei,_domn_al_Munteniei

Advertisements