Ypsilantis-Mourouzis families (Book 1870)

Ypsilantis-Mourouzis-2

Ypsilantis-Xiphilinos Ypsilantis-xiphilions-2

Ypsilantis-platanaYpsilanti-Mourouzis-3

Iannidis Savvas (1870)

historia+kai+statistiki+trapezountos

Advertisements